Rejestracja oraz kompleksowa obsługa firm

W ramach swojej działalności oferujemy również kompleksową usługę polegającą na rejestracji oraz obsłudze bieżącej firm w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki prawa handlowego.

Zakres usługi obejmuje:

 • rejestrację firmy (przygotowanie dokumentów, sporządzenie pełnomocnictw, tłumaczenie dokumentów, pośrednictwo w kontakcie  z urzędami oraz notariuszem)
 • poradnictwo w zakresie przepisów prawnych obowiązujących na terenie Czech, w szczególności w zakresie systemu podatkowego, ubezpieczenia  socjalnego, ubezpieczenia zdrowotnego
 • optymalizacja podatkowa oraz księgowość

Cennik

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej – od 1500 zł netto
Założenie spółki –  od 3000 zł netto

Podane ceny odnoszą się do kompletnej rejestracji firmy. Cena zawiera sporządzenie dokumentów oraz pełnomocnictw, sporządzenie aktu notarialnego dokonanie wszelkich tłumaczeń,  oraz reprezentowanie klientów przed urzędami oraz sądami.

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej dokonujemy w terminie ok. 5 dni roboczych, spółki prawa handlowego do 10 dni roboczych.

Oferta

Zalety działalności gospodarczej w Czechach:

 • uproszczona procedura rejestracji
 • niższy podatek dochodowy – 15%
 • rozliczenie kosztów ryczałtem do 80% dochodów przy dochodach do 2 mln CZK rocznie
 • składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz socjalnego proporcjonalne od dochodu rocznego
 • duże ulgi podatkowe
 • lepszy system opieki zdrowotnej
 • brak akcyzy na samochody osobowe, możliwość odliczenia do 100% podatku VAT od zakupu.


Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej – wymagane dokumenty:

 • pełnomocnictwo s podpisem urzędowo poświadczonym do występowania przed  organami administracyjnymi
 • potwierdzenie o najmie lokalu wybranego jako siedziba firmy
 • rejestracja w urzędzie działalności gospodarczej (živnostenský úřad)


Założenie spółki prawa handlowego – wymagane dokumenty:

 • pełnomocnictwo s podpisem urzędowo poświadczonym do występowania przed notariuszem oraz organami administracyjnymi
 • umowa założycielska sporządzona w formie aktu notarialnego
 • wpłacenie kapitału zakładowego na rachunek firmowy i założenie rachunku firmowego
 • oświadczenie zarządzającego wkładem do momentu zapisu spółki do rejestru handlowego
 • wybór adresu siedziby spółki i pozwolenie właściciela o jego używaniu lub odpis z księgi wieczystej
 • oświadczenie honorowe dyrektorów zarządzających spółki
 • zaświadczenie o niekaralności dyrektora zarządzającego firmy (jednatel)
 • wypis z rejestru działalności gospodarczej
 • wniosek o rejestrację firmy do rejestru handlowego
 • rejestracja w urzędzie skarbowym